Tajuplné stránky jednoho zahradníka

Vánoce

Sallome – Dopis mudlovským učitelům

V Bradavicích, dne 13. 11. 2013

 

Drazí kolegové. Vzhledem k novelizaci mudlovského školského zákona 832/2013 Sb., jsem byl pověřen ministryní čar a kouzel Hermionou Weasleyovou vypracováním jednoho bodu prováděcích předpisů ke školskému zákonu a zákonu o pedagogických pracovnících. Jak jistě víte, musíte s účinností od 1. 1. 2013 kromě odborné kvalifikace vládnout i magickým potenciálem.

Z tohoto důvodu se vaše ministerstvo školství, vedené Václavem Klausem juniorem, obrátilo s žádostí o pomoc na kouzelnické společenství. Dle podkladů, které jsem obdržel, jsem však ke svému zděšení zjistil, že vám částečná magická síla byla implantována bez jakéhokoliv školení v tomto oboru. Po zralé úvaze a po konzultaci se zkušenějšími kolegy jsme pro vás sestavili dva balíčky, které by vám snad mohly pomoci. Základní zásilka obsahuje poukázku na hůlku, knihu zaříkadel, lahvičku označenou nápisem Veritasérum s podrobným návodem na použití, a příručku Jak ovládat nitrozpyt. Pro vybrané jedince je určen rozšířený balíček, obsahující, mimo jiné, taktéž křišťálovou kouli. Musím vás však důrazně varovat. Ve všech případech jde o předměty, jejichž neuvážené užití by mohlo mít naprosto nedozírné následky!  

Hlubokou odbornou analýzou, která vznikla na základě zkoumání náhodně vybraného vzorku 10 mudlovských škol bylo zjištěno, že prestiž mudlovských učitelů v posledních 20 letech značně upadla. Žáci neprojevují k pedagogickým pracovníkům dostatek respektu. Během vyučování dělají hluk, nebo se naopak okázale nudí. O přestávkách se jejich lavice, a potažmo i celá učebna, mění bezmála ve chlívek. Dokážu si představit, jaké zadostiučinění by bylo, takového čuníka před zraky jeho spolužáků transformovat v opravdového vepře. Kniha zaříkadel vám sice umožní přeměnit jakoukoliv živou bytost ve zvíře nebo předmět a naopak. Ale uvažte, co si potom počnete s běsnícím metrákovým divočákem, který vám začne běhat po celé škole? A co by řekli ostatní rodiče tomu, že jste vystavil jejich miláčky bezmála smrti? Doporučuji vám proto, abyste pomocí zaříkadel vytvářeli pouze pomůcky, které váš kabinet postrádá. Samo sebou i to si vyžaduje respekt a předpokládám, že by vás ani nenapadlo chtít předvádět v hodině živého tygra šavlozubého, či krajtu tygrovitou. Neřkuli tyranosaura Rexe. Kouzlit budete pomocí hůlky, kterou si vyzvednete v předem určený čas u pana Ollivandera, který si za tímto účelem zřídil dceřinou společnost v Pařížské ulici. Prosím, začněte s nacvičováním základních pohybů, které jsou popsány v příloze B, co nejdříve! Zaříkávací formule naleznete v příloze C.

Pomocí sofistikovaného dotazníku bylo dále zjištěno, že se vaši žáci hloupě vymlouvají a drze lžou. Lahvička s nápisem Veritasérum obsahuje kapky, které donutí každého mluvit pravdu. Drazí kolegové, naprosto chápu, jak lákavé může být aplikovat domnělému zlotřilci několik kapek na jazyk a donutit ho tak k přiznání. Ale než to uděláte, zeptejte se sami sebe, jestli opravdu chcete znát čistou pravdu. Pod vlivem tohoto preparátu totiž není nikdo schopen ani milosrdné lži. Jste na to skutečně připraveni? Vážně chcete vědět, co si o vás vaši žáci v hloubi duše myslí?

Dalším poněkud kontroverzním způsobem jak se dozvědět pravdu, je vniknout žákovi přímo do mysli pomocí nitrozpytu. Zde se ovšem, želmerlin, nelze zaměřit jen na otázky, které vás zajímají. Tuto metodu vám proto důrazně nedoporučuji. Zvlášť u žákyň od pátých ročníků výše. Věřte, že jsem to zkusil jen jednou a celých čtrnáct dní jsem se nemohl přimět k tomu, abych se přestal červenat.   

Těm z vás, kterým byl implantován dar vidění budoucnosti, bude křišťálová koule jistě velmi užitečným pomocníkem. Varujte se však dotazů typu: kolik peněz na jednotlivého žáka přidělí ministerstvo naší škole na příští rok… z jakých zdrojů budou placeni asistenti pedagoga… jaká bude cena státní maturity na jednoho žáka v příštím roce…a podobně. Musíte si uvědomit, že i magické předměty mají své limity. Tento typ otázek způsobuje, že se křišťálová koule enormně zahřeje a exploduje. Pokud možno o podobných věcech v její přítomnosti raději ani nepřemýšlejte.

Rozšířený balíček obsahuje kromě již zmíněné křišťálové koule i kotlík a několik receptů pro začátečníky. Opět vás však musím důrazně varovat, abyste se byť jen dotkli pomůcek na přípravu lektvarů před tím, než absolvujete kurz, který osobně povede profesor Severus Snape! Datum a místo zahájení kurzu bude upřesněno v nejbližší době. (Respektive, jakmile se nám podaří profesora Snapea přesvědčit, aby se tohoto kurzu dobrovolně ujal.) 

Stále se nemohu ubránit pocitu, že váš připravovaný zákon o pedagogických pracovnících je (s prominutím) holý nesmysl a následná dohoda mezi mudlovským a kouzelnickým ministerstvem školství byla značně uspěchána. A třebaže bych si přál, aby vám nové dovednosti pomohly získat kýžený respekt a autoritu, velmi pochybuji, že jste se vydali tou správnou cestou. Věřte, že i přes veškerou magii, kterou kouzelníci disponují, mají někteří naši profesoři se studenty naprosto stejné problémy jako vaši mudlovští učitelé.     

S úctou

Harry Potter

 

ředitel Školy čar a kouzel v Bradavicích.

oooOOOoooOOOooo

Možnost komentáře pro neregistrované čtenáře… Shout je želmerlin společný pro všechny Vánoční povídky, proto prosím ke každému komentáři uveďte název povídky, které vaše slova patří.

Poslední komentáře
07.01.2013 19:26:30: Mmch Sall, až teď jsem si prohlédla ten obrázek k povídce a je naprosto úžasneJ!smileysmiley A ještě do...
03.01.2013 19:48:06: Těším se na svůj přidělený kus magie!! Cha chá, to se budou mít holomci na co těšit!!! Slibuji, že s...
02.01.2013 17:48:36: No tedy... Musím říct, že s takovým potenciálem mě práce ve školství začíná vyloženě zajímat! smiley C...
01.01.2013 20:15:27: Sall!!!smiley Jestli já jsem ďábel, v tom případě jsi ty sám Belzebub!smileysmileysmileysmiley Jsem totálně n...
 
Varování: povídky zde uveřejněné obsahují sexuální scény nepřístupné nezletilým. Aneb pokud vám není 18+, uvidíme se, až vám 18+ bude. Dále – komu nevyhovuje pár muž/muž, uvidíme se, až vám vyhovovat začne.