Tajuplné stránky jednoho zahradníka

Popo

POPO - Spojeni / 1. kapitola - Oběť krevní magii

„Merline! Říkal jsem Brumbálovi, že nechat vás bez dozoru, je jako naservírovat vás Temnému pánovi na zlatém podnose!“ znechucený tón byl jasnou známkou Mistrova pobouření. „Pottere, no tak, vzpamatujte se,“ dvojité hlasité plesknutí svědčilo o důvěrném střetu lektvaristovy dlaně s tváří mladého kouzelníka.

„Pa... pane?“ roztřesený a slabý Harryho hlas vykreslil na Snapeově čele starostlivou vrásku.

„Pottere, seberte se, co je vám?“

„Říkali, že mě připraví o...“ Potter namáhavě nabral vzduch do plic „říkali, že ze mě vypustí ma...“ hlas pomalu přecházel do šepotu až ustal.

„Nesmíte usínat, Pottere,“ další plesknutí Harryho trochu probralo. „Co z vás chtěli vypustit?“

„Magii, prý mi vezmou magii,“ zaskuhral mladík poměrně zřetelně, pokoušeje se udržet při vědomí.

Snape zalovil ve svém hábitu a pak přidržel Harrymu u úst malou lahvičku. Po jejím vypití se mu viditelně ulevilo.

„Co přesně udělali?“

„Vpadli do domu, ochrany je nezadržely ani na chvilku. Bojoval jsem, ale jeden z nich se mi dostal do boku a pak jsem ucítil bodnutí na krku. Myslím, že měl mudlovskou foukačku, takovou co používají domorodci na lov. Ať v té šipce bylo cokoli, okamžitě mě to uspalo. Pak už jsem se probudil tady.“ Harry těkal očima po kamenné kobce, namáhavě dýchal a slábl. „Zrovna když jsem se probral, diskutovali, jak mají použít nějaké kouzlo. Potom jeden z nich vzal nůž a rozřízl mi ruku. Hodně to krvácelo. Tou krví namaloval něco na zemi a na ten obrazec mě položili. Zacelili ránu a pak společně začali zaříkávat.“ Udýchaně zmlkl. Další lahvička mu vklouzla mezi rty; lačně ji vypil.

„Pamatujete si, co říkali?“ znepokojení v Snapeově hlase úplně vymazalo jeho obvyklý chlad.

„Bylo to dlouhé, ale říkali něco o síle, spoutání a podrobení. Něco jako potestatem viribus...“

„Potestatem parere et naj viribus accepitonur,“ vydechl Snape a znělo to zhrozeně. Ten čpavý odér černé magie, který celou dobu cítil, mu začal dávat smysl. Naléhavě zatřásl rameny mladého muže.

„Jak je to dlouho?“

„Nevím, byl jsem asi v bezvědomí, než jste mě na – šel...“ Harryho hlava opět klesla a nebýt zachycena dlouhými prsty, poznamenanými lektvary, zprudka by bouchla o zem.

Snape se už ani nepokoušel mladíka křísit. Přemýšlel, jak zastavit to, co začala temná kletba, aniž by jeden z nich přišel o život.

vvv

Výkřik se vydral z hrdla dříve, než si spánkem otupělé tělo stačilo uvědomit nával bodavé trýzně. Ale uvědomění přišlo rychle. Tak rychle, jako se dravá voda žene korytem řeky. Bolest se roztančila nejprve v hlavě. Jizvou pronikala do mozku, jako trhlinou v hrázi a stejně jako prasklá hráz nedokáže odolat náporu vody, i jemu se rychle vsákla do celého těla, prohnula ho do oblouku a tvář stáhla do masky utrpení.

Zatímco bolest v jeho těle nenasytně požírala nerv za nervem a škádlivě šlehala přes každé jejich zakončení, jeho mysl se napojila na jinou, nyní již podivně známou. Obraz, který viděl přes agonií zamlžené oči, byl skoro stejně strašný, jako bolest sama.

Kruh postav zahalených do kápí s bílými maskami na obličeji a bosá, znetvořená chodila jen kousek od jeho těla.

Ne, jeho těla ne, opravil se Harry podvědomě. Ne že by na tom teď záleželo. Cítil naprosto totéž, co mučený muž, v jehož mysli se nedobrovolně ocitl. Nová vlna škodolibé bolesti se rozběhla po svalech a s přesností špičkového chirurga oddělovala svalová vlákna a obalovala je svou přítomností. A svaly jí rozhodně nestačily; kosti následovaly hned po nich. Zanechala je prohnuté tak, že by mohly co chvíli prasknout a sotva se ujistila, že nevynechala jedinou kostičku v těle, vrhla se pažravě na morek, přivádějíc ho k varu.

To dělalo s tělem Crucio. Podrobovalo, zbavovalo i poslední špetky důstojnosti a měnilo lidskou bytost na ječící, chvějící se hromádku masa, bez vůle se zmítající ve svých vlastních tělesných tekutinách.

Harry věděl, že muž, který právě zavřel oči a z posledních sil bojuje o to, aby nekřičel, přichází k Pánu zla vždy připraven. Zkušenost ho poučila, že vyprázdnit kouzlem své trávicí ústrojí, jakmile je povolán, bývá dobrou volbou. Harry se naučil před spaním vyčistit své tělo hned poté, co se poprvé probral po prožitém spojení v silně znečištěné posteli.

A tak nyní, ačkoli se mu žaludek obracel a nutil ho zvracet, neměl co. Kopíroval téměř zrcadlově trhavé pohyby těla na kamenné podlaze. Muž byl prohnutý do oblouku, do pas nahý, svaly zatnuté, končetiny zkroucené jak větve starého stromu sebou bezcílně škubaly.

Jeho tvář zrůzněnou hodující bolestí zkrápěly slzy, stékající z koutků semknutých očí, ale čelisti, křečovitě sevřené v drtícím stisku, nepropustily ani jeden výkřik. Zatím.

Byl to muž, kterého se Harry jako dítě bál a jehož nenáviděl. Ten, koho se postupem času naučil respektovat a s novými informacemi o něm, ho i obdivovat.

Severus Snape. Špion, mistr lektvarů, sarkastický a studený mizera, ale také někdo, kdo Harrymu neustále zachraňoval zadek.

Snape byl hrdý člověk, jeho odolnost vůči bolesti byla neobvyklá, ale ani on nemohl vydržet tu drásající agonii pokračujícího mučení. A hranice, za kterou se zlomí a začne křičet, se pomalu ale jistě, blížila.

Harry to věděl. Věděl, co ten muž vydrží, protože tohle nebylo poprvé, kdy zakusil jeho bolest. Harry nebyl vůči mučení tak odolný. Jeho hlasivky úpěly pod náporem řevu, linoucímu se ze ztrhaného hrdla.

Silencio, které každý večer uvalil na svou postel, dokonale pohlcovalo křik a jeho zmítající se tělo naráželo do neviditelných bariér vyčarovaných kolem lůžka.

Začalo to krátce poté, co ho mistr lektvarů zachránil lektvarem s příměsí své vlastní krve. Harry nevěděl, co pije, když mu lektvar pronikal do žil, obnovoval život a vázal magii; byl v hlubokém bezvědomí. Ale podle prastarého lexikonu, který objevil v soukromé knihovně Blacků, udělal Snape něco nevídaného, šokujícího.

Aby zbavil svého studenta, kterého navíc nikdy neměl rád, temné kletby, riskoval ztrátu své vlastní magie. Lektvar jež uvařil, narušil nedobrovolnou Harryho krevní oběť a zastavil únik magie. Snapeova magická moc přešla do Harryho těla a jako magnet vtáhla zpět, co smrtijedi stačili vypustit. To, jestli se lektvaristovi moc vrátí, záleželo na Harrym. Na ochotě uvolnit, co mu nepatří, a na oběti, kterou měl přinést magii krve.

Tento druh černé magie vždy vyžadoval něco za něco, ale v době, kdy se Harry spojil s magickým jádrem svého zachránce a vrátil mu vše zpět, netušil nikdo, co tou obětí bude. Po obřadu spojení se nic zvláštního nestalo, takže doufali, že se nad nimi Merlin slitoval a vyváznou z celé věci bez újmy.

Harry v to doufal až do prvního spojení při Snapeově „trestu“ od Voldemorta. Když se probral, došlo mu, co bylo tou obětí.

A Snape to nevěděl.

Necítil ho ve své mysli a Harry to vítal. Tušil, že by to lektvarista nesl velmi těžce. Pokud by zjistil, že je zrovna on svědkem jeho ponížení a účastníkem nesnesitelných muk, narušilo by to jejich křehké příměří, které nyní měli. A tak Harry mlčel.

Pokoušel se uzavírat mysl a nepouštět tu hadí zrůdu do své hlavy. Částečně se mu to i dařilo, avšak jen do té doby, než Snape pocítil bolest vyvolanou Pánem zla. Pak se jejich spojení otevřelo a Harrymu nezbylo, než vytrpět to, co jeho profesor.

Obvykle se jednalo o Crucio s krátkou působností, takže byl Snape schopen odejít ze shromáždění po svých, a do druhého dne se dát pomocí lektvarů dohromady. Dnes to ale bylo něco jiného. Síla a délka kletby byla mnohonásobně vyšší; Snape křičel.

Z nějakého důvodu to Harryho zasáhlo hůř než bolest sama. Vztek a nenávist k Voldemortovi v něm kypěly jak láva v sopce.

„Zklamal jsi mne, Severusi, ti mudlové měli být mrtví. Řekni, netušíš, kdo je varoval?“ zasyčel mu v hlavě Voldemortův hlas, když na chvíli přerušil své Crucio.

Snape, zhroucený u jeho nohou, pomaličku otevřel oči. Jeho hrdlo bylo vyprahlé a strhané křikem, takže zvládl pouze zamítavě pohnout hlavou. Celé tělo se mu třáslo, z koutku úst vytékala krev z prokousnutého jazyka.

„Nesplnil jsi úkol, to nebudu tolerovat, Severusi,“ ozvalo se opět z hadích úst a nová dávka Crucia zasáhla třesoucí se tělo. Zvuk tupého prasknutí zaduněl Harrymu v hlavě a on zaječel. A nebyl sám. Pronikavá bolest, jiná než mučící kletba, zaútočila bez varování. Snape se pokusil sevřít čelisti a udržet v sobě to pro něj tak ponižující kvílení. A k Harryho neskonalému údivu se mu to podařilo.  Pak už se z jeho úst ozvaly jen čtyři zaúpění; na každé žebro jedno.

„Takže, milý Severusi, protože nevypadáš, že by sis mé kárání bral nějak k srdci, postarám se, aby ses příště víc snažil,“ pronesl posměšně Voldemort a ledabyle mávl hůlkou.

Magická pouta sevřela Snapeovi zápěstí. Harrym projela řezavá bolest, když se pouta pevně stáhla.

Snape byl vytažen do stoje a přiražen čelem ke zdi s rukama připoutanýma k okovu na jeho hlavou. Sotva se mohl držet na špičkách, jak vysoko měl ruce.

„Verberum!“ zavelel Voldemort a vzduch prořízl svistot biče.

Harry se vzepjal, objal rukama sloupek postele a zakousl se do polštáře. I tak z jeho úst vycházel s každým úderem výkřik, drásající sliznici hrdla.

Třicet ran. Záda rozseknutá každou z nich, některé až na kost, ramena téměř vykloubená, jak nohy vypověděly službu a tělo viselo za ruce v okovech. Snape konečně omdlel; spojení se přerušilo.

Harry pomalu uvolnil bolestí stažené svaly, neschopen uvěřit, že mu po zádech nestéká krvavá řeka.

Trýzeň odezněla stejně rychle, jako začala a on se vyčerpáním propadl do spánku podobnému spíše kómatu.

vvv

Pokračování zde

Poslední komentáře
01.10.2014 15:58:55: Uff, tak toto bola naloz! Som rada, ze som objavila tuto poviedku a uz je dokoncena, dakujem dopredu...
29.09.2014 14:08:12: Hneď začiatok ma pohltil. Idem sa ponoriť do príbehu, myslím, že si ho užijem:)
09.07.2012 21:12:37: Bolo ťažké odolať a musím povedať, že krvilačný začiatok má niečo do seba. I keď si myslím, že chudá...
14.04.2012 11:23:47: Moc děkuji. Začátek se mi moc líbí. Mám ráda napívavé povídky. Moc se těším na pokračování. Severus ...
 
Varování: povídky zde uveřejněné obsahují sexuální scény nepřístupné nezletilým. Aneb pokud vám není 18+, uvidíme se, až vám 18+ bude. Dále – komu nevyhovuje pár muž/muž, uvidíme se, až vám vyhovovat začne.